Showing 13–20 of 20 results

Show sidebar

Pin năng lượng mặt trời JA Solar Mono PERC 375W Half Cell

 • Loại sản phẩm Mono PERC Half Cell
 • Thương hiệu JA Solar
 • Số lượng cell 144 cell
 • Cân nặng 22,5
 • Kích thước 2000 x 991 x 40mm
 • Hiệu suất quang năng 19%
 • Công suất 375w
 • Cấp bảo vệ IP67
 • Cách lắp đặt hướng nam 1 góc 12 độ
 • Làm mát Tự nhiên

pin năng lượng mặt trời Megasun – Poly 275 Wp

Tấm pin Megasun - Poly 275 Wp - 60 cell Nhãn hiệu : MEGASUN Weight Module : 18.3 Kg Kích thước: 1640 X 990 X 35 mm

pin năng lượng mặt trời Megasun Poly 72 cell – 330 Wp

Tấm pin Megasun - Poly 330 Wp - 72 cell Nhãn hiệu : MEGASUN Weight Module : 22 Kg Kích thước: 1956 X 990 X 40 mm

Pin năng lượng mặt trời VSun 295-60P

 
 • Thương hiệu: VSUN
 • Số lượng: cell 60 cells
 • Cân nặng: 18.3 kg
 • Kích thước: 1640 ˣ 990 ˣ 35mm
 • Hiệu suất quang năng: 18.17%
 • Công suất: 295W
 • Cấp bảo vệ: iP 67
 

Pin năng lượng mặt trời VSun 325-60M

 
 • Thương hiệu: VSUN
 • Số lượng: cell 60 cells
 • Cân nặng: 18.3 kg
 • Kích thước: 1640 ˣ 990 ˣ 35mm
 • Hiệu suất quang năng: 20.02%
 • Công suất: 325W
 • Cấp bảo vệ: iP 67
 

Pin năng lượng mặt trời VSun 370W

 • Thương hiệu: VSUN
 • Số lượng: cell 72 cells
 • Cân nặng: 22.4 kg
 • Kích thước: 1960 ˣ 992 ˣ 40 mm
 • Hiệu suất quang năng: 16.79%
 • Hiệu suất tối đa: 85%
 • Công suất: 370W
 • Cấp bảo vệ: iP 67

Pin năng lượng mặt trời VSun 375-72M-BB

 
 • Thương hiệu: VSUN
 • Số lượng: cell 72 cells
 • Cân nặng: 22 kg
 • Kích thước: 1956 ˣ 990 ˣ 40mm
 • Hiệu suất quang năng: 19.37%
 • Công suất: 375W
 • Cấp bảo vệ: iP 67
 

Pin năng lượng mặt trời VSun 380-72M

 
 • Thương hiệu: VSUN
 • Số lượng: cell 72 cells
 • Cân nặng: 22 kg
 • Kích thước: 1956 ˣ 990 ˣ 40mm
 • Hiệu suất quang năng: 19.62%
 • Công suất: 380W
 • Cấp bảo vệ: iP 67