Showing all 4 results

Show sidebar

Pin mặt trời Canadian 330W

 • Loại: Poly (đa tinh thể)
 • Thương hiệu: Canada
 • Cân nặng: 22.4 kg
 • Hiệu quang năng: 16.97%
 • Số lượng Cell: 72 cells
 • Kich thước: 1960*992*40 mm

Pin năng lượng mặt trời Canadian 355 W

Loại: Poly (đa tinh thể) Thương hiệu: Canada Cân nặng: 22.5 kg Hiệu suất quang năng: 17.98% Số lượng Cell: 144 cells Kich thước: 2000*992*35 mm

Pin năng lượng mặt trời Canadian 360 W

 • Loại: Poly (đa tinh thể)
 • Thương hiệu: Canada
 • Cân nặng: 22.5 kg
 • Hiệu suất quang năng: 18.15%
 • Số lượng Cell: 144 cells
 • Kich thước: 2000*992*35 mm

Pin năng lượng mặt trời Canadian 390 W

 • Loại: Mono: (đơn tinh thể)
 • Thương hiệu: Canada
 • Cân nặng: 22.5 kg
 • Hiệu suất quang năng: 19.66%
 • Số lượng Cell: 144 cells
 • Kích thước: 2000*992*35 mm