Showing all 1 result

Show sidebar

Pin mặt trời Canadian 330W

  • Loại: Poly (đa tinh thể)
  • Thương hiệu: Canada
  • Cân nặng: 22.4 kg
  • Hiệu quang năng: 16.97%
  • Số lượng Cell: 72 cells
  • Kich thước: 1960*992*40 mm